ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

„Подмяна на съществуващите дървени слепени прозорци с 5 камерни PVC дограма със стъклопакет на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“.

 

 

Дата на публикуване:

Предмет на поръчката: 

 „Подмяна на съществуващите дървени слепени прозорци с 5 камерни PVC дограма със стъклопакет на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“.

02.04.2018г. 

Номер на обявата:

520/02.04.2018г.     

 

Уникален номер  на процедурата по ЗОП:

 9074508

02.04.2018г. 

Вид на процедурата:

Събиране на оферти с обява

 

Обява:

Обява

02.04.2018г. 

 

 

 

Приложения към документацията (образци):

Образци

Указания

Разяснения по чл.189 от ЗОП

 

02.04.2018г.

02.04.2018г.

 

Дата на публикуване в АОП:

 02.04.2018г.

 

Краен срок за изтегляне на документацията за участие:

 17.04.2018г.

 

Крайни дата и час за подаване на оферти:

 17.04.2018г. - 16.00 часа

 

Дата, час и място на отваряне на офертите:

 18.04.2018г. - 11.00ч., гр. Раднево, ПГ "Св. Иван Рилски", дирекция

 

Други документи:

 Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №2 от работата на комисията

 

Договор:

 Договор

 01.06.2018г

Плащане: