ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

 

 

 


 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Първи учебен ден!

Детенце хубаво,
пиленце любаво!
Къде под мишница
с таз малка книжица?
Отивам, бабичко,
макар и слабичко,
книга да се уча,
добро да сполуча.
Скъпи колеги, ученици и родители,
да е честит първият учебен ден! С пожелание за знание, мъдрост и любов към науката!

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  НАГРАЖДАВАНЕ ФУТБОЛИСТИ