ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

Специализиран превоз на ученици до ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево за учебната 2019-2020 година

 

 

 

Дата на публикуване

Предмет на поръчката: 

 

„Специализиран превоз на ученици до ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево за учебната 2019-2020 година“

21.08.2019 г.

Номер на обявата:

 

 1

21.08.2019 г.

Уникален номер  на процедурата по ЗОП:

9091650

21.08.2019 г.

Вид на процедурата:

Събиране на оферти с обява

 

 

Обява:

 

Обява

 

Приложения към документацията (образци):

Образци

Указания 

 

Дата на публикуване в АОП:

21.08.2019 г.

 

Краен срок за изтегляне на документацията за участие:

02.09.2019 г.

 

Крайни дата и час за подаване на оферти:

02.09.2019 г., 16,00 часа

 

Дата, час и място на отваряне на офертите:

11.09.2019 г.; 12,00 часа в сградата на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, находяща се в гр. Раднево, на ул. „Георги Димитров“ № 39

 

Други документи:

 Протокол

 

Договор:

 


 

Плащане: