ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“

 

 

Дата на публикуване

Предмет на поръчката: 

 

„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“

19.11.2018 г.

Номер на обявата:

 

3

19.11.2018 г.

Уникален номер  на процедурата по ЗОП:

9083233

9083913 - за удължения срок за получаване на оферти

19.11.2018 г.

05.12.2018 г.

Вид на процедурата:

Събиране на оферти с обява

 

 

Обява:

 

Обява

Обява с удължен срок за получаване на оферти 

19.11.2018 г.

05.12.2018 г.

Приложения към документацията (образци):

Образци

Указания

 

 

Дата на публикуване в АОП:

19.11.2018 г.

 

Краен срок за изтегляне на документацията за участие:

04.12.2018г.

10.12.2018г. - за удължения срок за получаване на оферти

 

Крайни дата и час за подаване на оферти:

04.12.2018г.; 16,00 часа

10.12.2018г.; 16,00 часа - за удължения срок за получаване на оферти

 

Дата, час и място на отваряне на офертите:

05.12.2018 г.; 11,00 часа в сградата на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, находяща се в гр. Раднево, на ул. „Георги Димитров“ № 39

12.12.2018 г.; 11,00 часа в сградата на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, находяща се в гр. Раднево, на ул. „Георги Димитров“ № 39 - за удължения срок за подаване на оферти

 

Други документи:

 Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите

 13.12.2018 г.

Договор:

 

Договор

 

Плащане: