ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

„Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“ през отоплителен сезон 2018/2019 г.

 

 

 

 

Дата на публикуване

Предмет на поръчката: 

 

 

„Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“ през отоплителен сезон 2018/2019 г.

 19.11.2018 г.

Номер на обявата:

 

 2

 19.11.2018 г.

Уникален номер  на процедурата по ЗОП:

 9083221

 19.11.2018 г.

Вид на процедурата:

Събиране на оферти с обява

 

 

Обява:

 

Обява

 

Приложения към документацията (образци):

Указания

Образци

 

 

 

Дата на публикуване в АОП:

 19.11.2018 г.

 19.11.2018 г.

Краен срок за изтегляне на документацията за участие:

 26.11.2018 г.

 

Крайни дата и час за подаване на оферти:

  26.11.2018 г.; 16:00 часа

 

Дата, час и място на отваряне на офертите:

  27.11.2018 г.; 11:00 часа. Сградата на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, находяща се в гр. Раднево, на ул. „Георги Димитров“ № 39

 

Други документи:

 Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите

 

Договор:

 

 Договор

 

Плащане: