ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

Подмяна на съществуващите дървени слепени прозорци с 5 камерни PVC дограма със стъклопакет на ПГ "Св. Иван Рилски" гр. Раднево

 

   

Дата на публикуване:

Предмет на поръчката:   Подмяна на съществуващите дървени слепени прозорци с 5 камерни PVC дограма със стъклопакет на ПГ "Св. Иван Рилски" гр. Раднево 01.12.2017г. 
Номер на обявата: 145/01.12.2017г.       
Уникален номер  на процедурата по ЗОП:  9071060 01.12.2017г. 
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява  
Обява: Обява 01.12.2017г. 
     
Приложения към документацията (образци):

Образци

Проект на договор

Техническа спецификация

Методика

Указания

Разяснения по чл.189 от ЗОП

Разяснения по чл.189 от ЗОП

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

01.12.2017г.

07.12.2017г.

08.12.2017г.

Дата на публикуване в АОП:  01.12.2017г.  
Краен срок за изтегляне на документацията за участие:  18.12.2017г.  
Крайни дата и час за подаване на оферти:  18.12.2017г. - 16.00 часа  
Дата, час и място на отваряне на офертите:  19.12.2017г. - 10.00ч., гр. Раднево, ПГ "Св. Иван Рилски", дирекция  
Други документи:  Съобщение
 23.03.2018г.
Договор:  
 
Плащане: