ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Екип

 

Ръководство

инж. Мария Калчева Колева - Директор

инж. Стоянка Г. Йорданова – зам. директор

 

Преподаватели          

Задължителна подготовка

Николинка Радоева Георгиева

Теодора Георгиева Тенева

Силвия Георгиева Петрова

Пепа Димитрова Иванова

Юлия Енчева Иванова

Светла Люцканова Рашкова

Донка Христова Маджарова

Грозьо Господинов Грозев

Милена Стоянова Иванова

Николай Иванов Новаков

Даниела Събева Стоянова

 

Професионална подготовка

инж. Недялка Д. Димитрова

инж. Недялка Д. Илчева

инж. Нели Георгиева Илиева

инж. Пенка Койчева Иванова

инж. Анелия Ем. Стоева

инж. Стефка К. Александрова

инж. Събина Мих.Добрева

инж. Таня Илиева Димитрова

инж. Валентина Танева Танева

инж. Диана Господинова Бинева

Зорка Ангелова Илиева