ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Екип

 

Ръководство

инж. Мария Калчева Колева - Директор

инж. Стоянка Г. Йорданова – зам. директор

инж. Пенка К. Иванова - зам. директор

 

Преподаватели          

Задължителна подготовка

Николинка Радоева Георгиева

Теодора Георгиева Тенева

Силвия Георгиева Петрова

Пепа Димитрова Иванова

Юлия Енчева Иванова

Светла Люцканова Рашкова

Донка Христова Маджарова

Грозьо Господинов Грозев

Милена Стоянова Иванова

Даниела Събева Стоянова

Илияна Славчева Хаджиева

 

Професионална подготовка

инж. Недялка Д. Димитрова

инж. Недялка Д. Илчева

инж. Нели Георгиева Илиева

инж. Анелия Ем. Стоева

инж. Стефка К. Александрова

инж. Таня Илиева Димитрова

инж. Валентина Танева Танева

инж. Диана Господинова Бинева

инж. Христо Иванов Михайлов

Зорка Ангелова Илиева