ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

     ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ   

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

25 МАРТ -  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

     Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив, за да си силен и устойчив - трябва да умееш да контролираш ситуацията, себе си и емоциите си. Търпението е добродетел, приета като най-ценното съкровище.

       Ние учениците от клуб "Емоционална интелигентност" при ПГ" Св. Иван Рилски" апелираме към всички Вас: "Нека доброто започне от нас!"

    

  

 


 

                 Работилничка за приложни изкуства

Със заниманията в тази група се цели да се стимулира въображението на учениците. Развиване на тяхната инициативност, креативност и новаторство. Учениците да могат да планират и осъществяват индивидуални и групови задачи, работа в екип. Да се развие тяхното естетическо чувства чрез артистично себеизразяване.

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

      Подготвяме се за предстоящите коледни празници! Нека бъде светло в домовете и сърцата ни!

  

  

Подготовка за представяне на изработените изделия на Великденски базар!

   

  

  

   

 


 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

  

       

  

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА