ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

                 Работилничка за приложни изкуства

Със заниманията в тази група се цели да се стимулира въображението на учениците. Развиване на тяхната инициативност, креативност и новаторство. Учениците да могат да планират и осъществяват индивидуални и групови задачи, работа в екип. Да се развие тяхното естетическо чувства чрез артистично себеизразяване.

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Подготвяме се за предстоящите коледни празници! Нека бъде светло в домовете и сърцата ни!

 

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

  

       

  

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА