ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Срокове

Етап

Срок

за подаване на документи

Обявяване

на класирането

Срок

 за

записване

Обявяване

на незаетите места

I

02 – 06 юли

до 07 юли

08  юли

09 юли

II

10 юли

до 14 юли

15 юли

до 17 юли

III

20 юли

21 юли

22 юли

24 юли