ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Профил на купувача

Наименование на поръчката Дата на промяна
Специализиран превоз на ученици до ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево за учебната 2019-2020 година 12 Септември 2019
„Специализиран превоз на ученици до ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“ 21 Август 2019
„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“ 05 Февруари 2019
„Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“ през отоплителен сезон 2018/2019 г. 13 Декември 2018
„Подмяна на съществуващите дървени слепени прозорци с 5 камерни PVC дограма със стъклопакет на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“. 01 Юни 2018
Подмяна на съществуващите дървени слепени прозорци с 5 камерни PVC дограма със стъклопакет на ПГ "Св. Иван Рилски" гр. Раднево 26 Март 2018
Публична покана "Ремонт на покрив" 25 Март 2015
Публична покана „Ремонт на отоплителна инсталация” 25 Март 2015