ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Начало

график

График учебни занятия XIIг клас - м.февруари 2019

График учебни занятия Xг клас - м.март 2019

График учебни занятия XIг клас - м.март 2019

График изпити XII клас С.О. - м.април 2019

График изпити XII клас З.О. след основно - м.април 2019

График първи поправителни изпити XII клас З.О. след основно - м.април-май 2019

График първи поправителни изпити XII клас С.О. - м.май 2019

График изпити X клас З.О. след основно - м.юни 2019

График изпити ХI клас З.О. след основно - м.юни 2019

График изпити самостоятелно обучение - м.юни 2019

График първа поправителна сесия С.О. VIII, X и XI клас - м.юли 2019

График първа поправителна сесия З.О. след основно X и XI клас - м.юли 2019

График втора поправителна сесия З.О. след основно XII клас - м.юли 2019

График първа поправителна сесия Д.О. VIII, IX и X клас - м.юли 2019

График втора поправитлена сесия З.О. след основно - м.август-септември 2019

График втора поправителна сесия С.О. - м.август-септември 2019

График втора поправителна сесия Д.О. - м.август-септември 2019