ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Училищни учебни планове

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

VIIIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

VIIIб клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

IXа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

IXб клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

IXв клас - специаност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

клас - специаност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

XIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

XIб клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

XIв клас - специаност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

XIIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

XIIб клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

XIIв клас - специалност: Автоматизация на непрекъснати производства, професия: Техник по автоматизация, дневна форма на обучение


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

VIIIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

VIIIб клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

VIIIв клас - специаност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

IXа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

IXб клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

IXв клас - специаност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

клас - специаност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

XIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

XIб клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

XIв клас - специалност: Автоматизация на непрекъснати производства, професия: Техник по автоматизация, дневна форма на обучение

XIIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

XIIб клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

 


 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

VIIIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

VIIIб клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

VIIIв клас - специалност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа) 

IXа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

IXб клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

IXв клас - специалност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

клас - специалност: Автоматизация на непрекъснати производства, професия: Техник по автоматизация, дневна форма на обучение

XIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

XIб клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

XIIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

XIIб клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

 


 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

VIIIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

VIIIб клас - специалност: Ръководител движение, професия: Организатор по експлоатация на ж.п. инфраструктура, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

VIIIв клас - специалност: Локомотиви и вагони, професия: Техник по железопътна техника, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

IXа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

IXб клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

IXв клас - специалност: Автоматизация на непрекъснати производства, професия: Техник по автоматизация, дневна форма на обучение

клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

XIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дневна форма на обучение

XIб клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форма на обучение

XIIа клас - специалност: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, професия: Машинен техник, дуална система на обучение (обучение чрез работа)

XIIб клас - специалност: Минна електромеханика, професия: Минен техник, дневна форрма на обучение

XIIв клас - специалност: Автоматизация на непрекъснати производства, професия: Техник по автоматизация, дневна форма на обучение