ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Ученически съвет

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

 

Членове:

 

Атанас Мариев Дойчев – VIIIa кл.

 

Тодор Динев Дойчев – VIIIб кл.

 

Михаил Николаев Николов – VIIIв кл.

 

Ростислав Петков Желев – IХа кл.

 

Милен Георгиев Георгиев – IХа кл.

 

Христина Мирославова Димитрова – IХб кл.

 

Мария  Диянова  Костова – IХб кл.

 

Андон  Митков  Сашев – IХв кл.

 

Диян Николаев  Тодоров – Xа кл.

 

Иван  Димитров Иванов – Xб кл.

 

Елинор Красимирова Палазова – Xв кл.

 

Георги  Илков  Илиев – XIа кл

 

Мартина  Ивова  Змеева – XIб кл.

 

Светослав Асенов Минков – XIб кл.

 

Даяна Николаева  Стоянова – XIIа кл.

 

Ивелина  Мариянова Стоянова – XIIа кл.

 

Евгени  Димитров Димитров – XIIб кл.

 

Минко Асенов Минков – XIIб кл.

 

 

 

Управителен съвет:

 

Председател: Даяна Николаева Стоянова – XIIа кл.

 

Заместник председател: Ивелина Мариянова Стоянова – XIIа кл.

 

Секретар: Ростислав Петков Желев – IХа кл.

 

Председател на комисия „Събития“: Христина Мирославова Димитрова – IХб кл.

 

Председател на комисия“ Връзки с обществеността“: Диян Николаев Тодоров – Xа кл.

 

Председател на комисия“ Права и задължения“: Михаил Николаев Николов – VIIIв кл.

 

Устав и правилник за дейността на ученическия съвет към ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

План за работата на ученическия съвет към ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево

   


 

18 октомври - Международен ден за борба с трафика на хора

       По повод отбелязване на 18-ти октомври – Международен ден за борба с трафика на хора Ученическия съвет към ПГ „Св. Иван Рилски“, гр. Раднево инициира среща - дискусия с ученици от XI и XII клас.

        На срещата бяха поканени ръководството на гимназията и г-жа Росица Петкова от МКБППМН, която предостави брошури по темата.

       В началото на срещата отново беше припомнено какво представлява трафикът на хора, като въведението беше от г-жа Светла Рашкова, старши учител по Гражданско образование и председателя на ученическия съвет Даяна Стоянова ученичка от XIIа клас. (Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотребата с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност той подкопава основните принципи на законовия ред и демократични стандарти на обществото и може да бъде: трафик с цел сексуална експлоатация, трафик на хора с цел трудова експлоатация, трафик на деца с цел просия, джебчийство и др., трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им деца, трафик на хора с цел продажба на телесни органи и др.)

       Беше прожектиран филма „Бягай!“, посветен на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Учениците бяха разделени на групи и трябваше да отговорят на някои въпроси, свързани с филма и трафика на хора – Кои са, според Вас, най-често срещаните начини за попадане в рискови групи? Кои хора, според Вас, могат да станат жертви на график? Какво трябва да знаем преди да заминем в чужбина?

       След приключване на филма се проведе дискусия по поставените въпроси и се изведоха няколко извода: Да не се доверяваме сляпо на всеки! Да опазваме личните си документи! При пътуване в чужбина да се запознаем със законодателството на страната, в която ще пребиваваме! Да знаем къде и как да се свържем с посолството ни в съответната страна!

 

   

   

   

   

   

   

   


19 ОКТОМВРИ – ДЕН НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ – ПРАЗНИК НА МИНЬОРИТЕ!

 

            Всеки народ има своите духовни водачи.

            За нас, българите, това е Св. Йоан Рилски. Това е личност, достойна за почит и преклонение.

            Роден е в бобошевското село Скрино, вероятно през 876 година и умира на 18.08.946 г. на 70-годишна възраст.

            Житията му посочват, че до 25-годишна възраст Йоан Рилски е пастир. Но в неговото сърце винаги гори любовта към Бога и желанието му да се посвети изцяло.

            Пред неговата дейност са се покланяли и царе и патриарси и обикновените българи. Когато родителите му умират, доброволно се е отказал от наследеното материално богатство и го е раздал на нуждаещите  се. Постъпва като послушник в манастира „Св.Димитър“ във Влахина планина. Там придобива богословско образование. Живял е скромно като отшелник, лекувал е болни хора и ги е напътствал в тежки моменти. Той е истински християнин, който с молитвите и словата си е давал надежда в трудни за родината ни времена. Призовавал е за смирение и състрадание към бедните. Символ на мира и любовта към ближния. Той ни е завещал и Рилската обител, която и до днес се слави като място за поклонение, където всеки може да намери утеха.

            Той е закрилник на миньорите и всяка година на 19 октомври ние почитаме неговата личност!

Изготвил:

Мария Костова – IXб клас

член на комисия „Събития“ към Ученически съвет