ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Учебници

УЧЕБНИЦИ

учебна 2023/2024

VIII клас 

1

Български език  - изд. „Просвета - София“ АД

2

Литература  - изд. „Просвета - София“ АД

3

Руски език –  „Классно!“ А1.1, изд. „Клет България“ ООД

4

Математика – изд. „Архимед 2“ ЕООД

5

Информационни технологии – ИК „Домино“

6

История и цивилизации – изд. Булвест 2000

7

География и икономика – изд. Булвест 2000

8

Философия – изд. „Педагог 6“

9

Биология и здравно образование – изд. „Клет България“ ООД, Анубис

10

Физика и астрономия ЗП – изд. „Булвест 2000“

11

Химия и опазване на околната среда – изд. Анубис

12

Музика – изд. „Клет България“ ООД

13

Изобразително изкуство – изд. „Просвета“

14

Предприемачество – изд. „Мартилен ООД“

 

IX клас

1

Български език  - изд. „Просвета - София“ АД

2

Литература  - изд. „Просвета - София“ АД

3

Руски език –  „Классно!“ А1.2, изд. „Клет България“ ООД

4

Немски език – „Magnet smart“ – А1, band 1, изд. „Klett“

5

Математика – изд. „Архимед 2“ ЕООД

6

Информационни технологии – изд. „Домино“

7

История и цивилизация – изд. Булвест 2000  

8

География и икономика – изд. Булвест 2000  

9

Философия – изд. „Педагог 6“

10

Биология и здравно образование – изд. Анубис

11

Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“

12

Химия и опазване на околната среда – изд. Анубис

13

Музика - изд. „Клет България“ ООД

14

Изобразително изкуство - изд. „Просвета“

15

Здравословни и безопасни условия на труд – изд. „БГ учебник“ ЕООД

 

X клас

1

Български език  - изд. „Просвета - София“ АД

2

Литература  - изд. „Просвета - София“ АД

3

Немски език – „Magnet smart“ – А1, band 2, изд. „Klett“

4

Руский язык „Классно!“ – руский язык, А2, част 2 – изд. „Клет“

5

Математика – изд. „Архимед 2“ ЕООД

6

Информационни технологии – изд. „Домино“

7

История и цивилизация – изд. „Просвета 1945 - София“ АД

8

География и икономика – изд. Булвест 2000

9

Философия – изд. „Педагог 6“

10

Биология и здравно образование – изд. „Клет България“ ООД, Анубис

11

Физика и астрономия – изд. „Клет България“ ООД

12

Химия и опазване на околната среда – изд. Анубис

13

Музика – изд. „Просвета – София“ АД

14

Изобразително изкуство - изд. „Просвета“

15

Икономика – изд. „Клет България“ ООД

 

XI клас

1

Български език  - изд. „Клет България“ ООД

2

Литература  - изд. „Клет България“ ООД

3

Немски език – „Magnet smart“ – А2, band 1 и band 2, изд. „Klett“

4

Математика – изд. „Архимед 2“ ЕООД

5

Гражданско образование – изд. „Педагог 6“

 

XII клас

1

Български език  - изд. „Клет България“ ООД

2

Литература  - изд. „Клет България“ ООД

3

Немски език – „Magnet smart“ – А2, band 2, изд. „Klett“

4

Математика – изд. „Архимед 2“ ЕООД

5

Гражданско образование – изд. „Педагог 6“