ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Седмична програма

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

I учебен срок

8а клас     8б клас

9а клас     9б клас      9в клас

10а клас   10б клас    10в клас

11а клас   11б клас    11в клас

12а клас   12б клас    12в клас

  


 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

I учебен срок

8а клас     8б клас      8в клас

9а клас     9б клас      9в клас

10а клас   10б клас    10в клас

11а клас   11б клас    11в клас

12а клас   12б клас

II учебен срок 

8а клас     8б клас      8в клас

9а клас     9б клас      9в клас

10а клас   10б клас    10в клас

11а клас   11б клас    11в клас

12а клас   12б клас

 


 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

I учебен срок

8а клас          8б клас          8в клас

9а клас          9б клас          9в клас

10а клас        10б клас        10в клас

11а клас        11б клас

12а клас        12б клас

II учебен срок

8а клас          8б клас          8в клас

9а клас          9б клас          9в клас

10а клас       10б клас        10в клас

11а клас       11б клас

12а клас       12б клас

 

 

 


 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

I учебен срок

8а клас          8б клас          8в клас

9а клас          9б клас          9в клас

10а клас        10б клас

11а клас        11б клас

12а клас        12б клас        12в клас

II учебен срок

8а клас          8б клас          8в клас

9а клас          9б клас          9в клас

10а клас        10б клас

11а клас        11б клас

12а клас        12б клас        12в клас

 


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

II учебен срок

8а клас

8б клас

8в клас

9а клас

9б клас

10а клас

10б клас

11а клас

11б клас

11в клас

12а клас

12б клас

12в клас