ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

График за провеждане на занятия и изпити с ученици задочна форма на обучение, прием след основно образование и самостоятелна форма на обучение

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График изпити за определяне на годишна оценка IX клас, самостоятелна форма на обучение

 


 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

График първа изпитна сесия XII клас, самостоятелна форма на обучение

График втора изпитна сесия XII клас, самостоятелна форма на обучение

 


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

График втора поправителна сесия XII клас, дневна форма на обучение

График втора поправителна сесия X клас, самостоятелна форма на обучение 

График изпити XII клас, задочна форма на обучение прием след основно образование - втора изпитна сесия

График поправитени изпити XII клас, дневна форма на обучение

График приравнителни изпити за IX клас, спец. Минна електромеханика, дневна форма на обучение

График приравнителни изпити за IX клас, спец. Машини и съоръжения за промишлеността, самостоятелна форма на обучение

График поправителни изпити самостоятена фома на обучение