ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Събития

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

          Денят на розовата фланелка бе отбелязан в ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево с няколко инициативи.

          Денят започна с кратко експозе, където учителите запознаха учениците със същността на Световния ден за борба с тормоза. Беше изработено информационно табло, което бе поставено във фоаето на училището.

          Ученици от XIIб клас участваха в редица занимания:

          - "Заплитане на мрежа", като в целта на играта бе всички да достигнат до извода, че заедно можем повече.

      

          - "Влез в обувките на другия". Младите хора разсъждаваха кой как се чувства в ролята на другия и какви са възможните реакции при тормоз.

      

          В края на деня те написаха своята приказка на доброто!


УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

140 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

          Участват ученици от Xа, Xб и Xв клас. Те представиха презентация на тема: 140 години от свикването хна първия български парламент.

          Ученици от Xв клас изготвиха информационно табло за живота и делото на Екзарх Антим I, Тодор Икономов и Петко Каравелов.

          Ученици от Xа клас запознаха съучениците си с приемането на първата българска конституция.

          В представянето и разработването на материалите в помощ на учениците бяха преподавателите Светла Рашкова - учител по философия и Илияна Хаджиева - учител по история и цивилизация.

    

 

    

 


 По програма "Еразъм+" през периода от 21.07.2019г. до 05.08.2019г. група от 20 ученика от 10 и 11 клас от специалностите "Минна електромеханика" и "Автоматизация на непрекъснати производства" осъществиха своята производствена практика в град Падуа, Италия.

Децата бяха настанени във Fenice Green Energy Park, където получиха топло посрещане и преживяха много незабравими емоции!

На участниците в практиката бяха осигурени разнообразни занимания, с което да затвърдят и обогатят професионалният си опит. В почивните дни имаха организирани екскурзии и развлекателни мероприятия.