ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Патрон

 

            Свети Иван Рилски Чудотворец – покровител на българския народ

                                                  

 Кратко животоописание

Св. Иван Рилски е първият български пустинник и основател на най-величествения манастир в страната.
Най-великият светец на българската земя, преподобният Иван Рилски е роден, около 876 г.  в Скрино, разположено в гънките на Осоговската планина край р. Струма. Съвременник на княз Борис (852-889) и на неговия син Владимир. До 25-годишната си възраст бил пастир.

Желанието на юношата било да се посвети напълно в служение на Бога и в някоя света обител да се отдаде на монашески живот. Отначало Иван постъпил в близкия манастир “Св. Димитрий” под самия връх Руен. Тук той не само развил своите заложби към духовно съзерцание, но и получил образование и придобил знания от свещените, богослужебните и религиозни книги. Приел монашеството, но не останал задълго в обителта, а се отдал на живот в пълна самота, молитви, пост и лишения.Преподобният Иван Рилски се подвизавал на много места, докато най-после се установил в прекрасната рилска планинска пустиня, където останал до края на живота си. Там той основал манастир- Рилският манастир, който съществува вече хиляда години. Извършил много чудеса през живота си и подир смъртта си: нахранил овчари, излекувал с молитвата си един побъркан, изцерил  от разни болести благочестиви люде, опазил манастира си, чрез своята благодатна сила. Преди смъртта си преподобният Иван отишъл на пълно уединение,там съставил своето “завещание”.

Починал на 18 август 946 година на, около 70 – годишна възраст и бил погребан в притвора на църквата в каменна гробница, която е запазена и до днес. Неговото успение Църквата възпоменава всяка година на същата дата.

Иван Рилски е един от най-известните български духовници, лечители, основател на Рилския манастир, патрон на българските лекари.

 На 19 октомври Православната църква отбелязва празника на Свети Иван Рилски Чудотворец и покровител на българския народ.