ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Екип

 

Ръководство

инж. Мария Калчева Колева - Директор

инж. Стоянка Г. Йорданова – зам. директор УД

инж. Пенка К. Иванова - зам. директор УПД

 

Преподаватели          

Задължителна подготовка

Николинка Радоева Георгиева

Теодора Георгиева Тенева

Силвия Георгиева Петрова

Юлия Енчева Иванова

Светла Люцканова Рашкова

Грозьо Господинов Грозев

Милена Стоянова Иванова

Даниела Събева Стоянова

Илияна Славчева Хаджиева

Десислава Йорданова Петкова

 

Професионална подготовка

инж. Недялка Д. Димитрова

инж. Недялка Д. Илчева

инж. Нели Георгиева Илиева

инж. Анелия Ем. Стоева

инж. Стефка К. Александрова

инж. Валентина Танева Танева

инж. Диана Господинова Бинева

инж. Христо Иванов Михайлов

Зорка Ангелова Илиева