ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Екип

 

Ръководство

     инж. Мария Калчева Колева - Директор  

     инж. Стоянка Г. Йорданова – зам.-директор УД

     инж. Пенка К. Иванова - зам.-директор УПД

 

Преподаватели          

Задължителна подготовка

     Николинка Радоева Георгиева

     Теодора Георгиева Тенева

     Мина Стефкова Тодорова

     Мария Георгиева Стефанова

     Юлия Енчева Иванова

      Яна Тонева Колева

     Светла Люцканова Рашкова

     Грозьо Господинов Грозев

     Милена Стоянова Иванова

     Даниела Събева Стоянова

     Илияна Славчева Хаджиева

     Десислава Йорданова Петкова

     Атанас Стефанов Димитров

Професионална подготовка

     инж. Недялка Димитрова Димитрова

     инж. Нели Георгиева Илиева

     инж. Анелия Емилова Стоева

     инж. Стефка Кирилова Александрова

     инж. Валентина Танева Танева

     инж. Диана Господинова Бинева

      инж. Христо Иванов Михайлов

     Зорка Ангелова Илиева