ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

Други

САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

       Изключително важно за развитието Ви като личности, но и като конкурентоспособни хора на пазара на труда, е да завършите средното си образование! Това може да го постигнете при нас!

          С оглед разширяване на възможностите за включване в обучението на лица, които не са посещавали училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години, към ПГ „Св. Иван Рилски“ - гр. Раднево е формиран консултантски екип за оказване на съдействие на гражданите, желаещи да продължат обучението си. Екипът е на разположение всеки първи петък от месеца в каб. 202 от 15,00 часа в ПГ „Св. Иван Рилски“.

          Информация може да получите и от сайта на училището в раздел „Обучение“, рубрика "Самостоятелно обучение". Въпроси към екипа могат да се отправят и онлан на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Вашите въпроси и нашите отговори ще са видни в меню "Въпроси и отговори".

Процедура за обучение в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 


 

Важно, за всички родители на ученици, записани в осми клас за учебната 2021-2022 г. !!!

       Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и настойник/ попечител, който отглежда това дете.

        Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на следните документи:

  1. Заявление-декларация. То може да бъде получено лично в Дирекция Социално подпомагане (ДСП) или изтеглено от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti   както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване;
  2. Удостоверение, че детето е записано в гимназията – издава се в канцеларията на гимназията.
  3. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител, ако е приложимо.

         Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15.10.2021 год. То може да бъде подадено в ДСП по настоящия адрес на семейството по един от следните начини:

- лично, като към заявлението се прилага лична карта за справка;

- чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;

- чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

- на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. без електронен подпис

      Помощта се отпуска на две части. Първата половина – 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а втората половина – 150 лв. – в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват и в случай, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 


 

2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

        На 2 юни отдаваме почит на подвига на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Българите винаги са оценявали саможертвата на онези, които са дали живота си за Отечеството. Възпитаниците на ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево от клуб "Родолюбие" не правят изключение. Те изнесоха рецитал на творби от поета Христо Ботев, който е оставил забележителна публицистика изпълнена с остър изобличителен език и безкомпромисност в бурни времена, когато повечето хора остават безучастни и мълчаливи. Творчеството му запалва огън в чистите сърца!
 
 
 

 
 
ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА НА ТВОРБИ НА РОСТИСЛАВ ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ УЧЕНИК ОТ VIII А КЛАС      
 
https://www.youtube.com/watch?v=-oTJFOYnm9g
 
https://www.youtube.com/watch?v=sJv288zhx5U
 

ПРОЛЕТЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК
 
          На 25.05.2021 г. от 9,30 часа в ПГ "Св. Иван Рилски" се състоя пролетен спортен празник. В спортната надпревара взеха участие ученици от VIII, IX, X и XI клас в дисциплините футбол, теглене на въже и стрийт уъркаут.
          Инж. Мария Колева - директор на ПГ "Св. Иван Рилски", връчи грамоти и купи на участниците, което предизвика радостни емоции за всички ученици и преподаватели.
 
    
 
    
 
   
 
    
 
    
 
    
 
    
 

 


 

IX областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2021 година 

            На 12.05.2021 г. в гр. Раднево в Дома на културата "Нончо Воденичаров" се проведе IX областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране. В нея взе участие и ПГ "Св. Иван Риски", гр. Раднево, като представи специалностите, по които се обучават възпитаниците ни и по които предстои прием за учебната 2021/2022 година, а именно:

 

спец.: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
проф. : Машинен техник
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

спец. : Локомотиви и вагони
проф.: техник по железопътна техника
ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

спец. :Ръководител движение
проф.:организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура
ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

 


 

22 АПРИЛ - ДЕН НА ЗЕМЯТА

ДА СЪХРАНИМ ЗЕМЯТА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

 

 

             

 

       

Презентации:

Да съхраним Земята за нашите деца - изготвил Рикардо Илиянов Димитров от XIб клас

Да съхраним Земята на нашите деца - изготвил Станислав Пламенов Петков XIб клас

 

 


 

УЧАСТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

В ТРАДИЦИОННАТА УКРАСА ЗА 1 МАРТ НА ГРАД РАДНЕВО

 

       

 

        

 

       

 

         

              

  


 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО"

През м.февруари 2021 година учениците от ПГ "Св. Иван Рилски" с огромно желание и интерес се включиха в националното състезание "Най-добър техник в машиностроетено"!

Целите на състезанието, училищен кръг, бяха:

- да се предостави възможност на учениците за творческа изява на усвоените знания и придобити умения и компетентности в областта на машиностроенето;

- да се демонстрират постижения и готовност за упражняване на усвоената професия чрез решаване на практически задачи в конкретна ситуация.

В националното състезание на училищно ниво се явиха ученици от XIа клас, спец. "Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството":

1. Ведилина Стоянова Вълева

2. Даяна Николаева Стоянова

3. Динко Красимиров Динев

4. Евгени Георгиев Илиев

5. Есмералда Хасанова Османова

6. Захари Иванов Ангелов

7. Камелия Руменова Колева

8. Кристиян Георгиев Георгиев

9. Теодор Митков Христов

Учениците показаха своите познания в областта на машиностроенето, като за определено време трябваше да попълнят тест и да работят по приложно-творческа задача - чертеж за довършване и детайлиране по зададен чертеж.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО!!!

     Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми Дирекция "Социално подпомагане", Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Координати на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора:

гр. Раднево

ул. "Магда Петканова" №5А

Работно време:

09:00 часа - 17:30 часа, без прекъсване

Телефони за подаване на сигнали за деца в риск:

0417 / 82 136; 0417 / 82 019

0882 825 906

Електронен адрес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.