ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

"Св. Иван Рилски"

Раднево

БДП

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

План за работа на училищната комисия по БДП

ПОСЛАНИЯТА НА ЕСЕННИЯ ЛИСТ

         На 14.10.2022 г. ученици от VIII, IX и X клас при ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево, съвместно със звено "Пътен контрол" към Районно управление гр. Раднево, осъществиха мероприятие предвидено в Секторната стратегия за безопасност на движение по пътищата (2021-2030) на МОН. Кампанията е за превенция на ПТТ насочена към деца и ученици - "Посланията на есенния лист", чрез фокусиране на вниманието на децата, учениците и водачите на МПС и всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителонстта в есенно-зимни условия. Учениците подаряваха на водачите есенни листа с кратки послания: "Светлините си пусни, мигачи не пести!", "Ограниченията си спазѝ и скоростта си намали!" и др.

      

 


 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

План за работа на училищната комисия по БДП

29 ЮНИ - НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

           На 23.06. ученици от ПГ "Св. Иван Рилски", съвместно със служители на РУ гр. Раднево отбелязаха Националния ден на безопасността на движението по пътищата. От страна на униформените беше предоставена полезни съвети към подрастващите за разпространените и ползваните от тях ППС през лятната ваканция. Служителите наблегнаха на: екипировка, техническо състояние на превозното средство, здравословното влияния на водача и др. Разяснени бяха и основни положения от ЗДвП при преминаване през кръстовища, пешеходни пътеки, велоалеи. Огромен интерес предизвика служебният автомобил и неговия специален режим, когато обстоятелствата налагат това.

 


 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

План за работа на училищната комисия по БДП 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 2021 ГОДИНА

Националното състезание по безопасност на движение по пътищата (БДП) подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това.

Училищните отбори бяха сформирани от ученици дневна форма на обучение от VIII - X клас:

I ОТБОР

Георги Николаев Георгиев - Xа клас - ръководител на отбора

Исус Тодоров Георгиев - Xа клас 

Иван Димитров Иванов - IXб клас

Мария - Калина Стефанова Кочева - VIIIб клас 

II ОТБОР

Диян Николаев Тодоров - IXа клас - ръководител

Матю Георгиев Брайков - Xа клас

Белослав Станимиров Белев - Xа клас

Мария Диянова Костова - VIIIб клас

III ОТБОР

Сашо Митков Сашев - IXб клас - ръководител

Илиян Найденов Найденов - Xа клас 

Борислав Боянов Михалев - Xа клас 

Христина Мирославова Димитрова - VIIIб клас 

Състезанието се проведе в две части:

1. Писмен тест

2. Практически тест

Обект на оценяването беше измерването на степента на постигнатите компетентности на учениците, придобити в резултат на обучението по БДП.

Победители в Националното състезание по безопасност на движение по пътищата, на училищно ниво, стана II ОТБОР!!!